magazin
29.07.2014

Hazır Mesajlar

Desteklediklerimiz
Harbiden.gen.tr alanında geniş bilgiye sahip diş doktoru sitesi ve günümüz şartlarına göre uyarlanmış olan rüya tabirleri sitesini desteklemektedir.

Nene Hatun

Tarihimize "93 Harbi" adıyla geçen Türk-Rus savaşında Erzurum"un Aziziye Tabyas?"nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandıran Türk kadın?. 1857 yılında Erzurum"da doğdu. Tam doksan sekiz yıl orada yaşadı. Bir kahramanlık sembolü olarak tanındı ve anıldı. Ömrünün son demlerini "Üçüncü Ordu"nun Annesi" olarak geçirdi. 1955 yılında "Yılın Annesi" seçildikten sonra 22 Mayıs 1955 günü Erzurum"da zatürreden vefat etti.

Türk-Rus Harbi"nin kanlı ve karanlık günleriydi. 1877 yılı Kasım ayının 7"sini 8"ine ba?layan gece, civarda bulunan iki Ermeni köyünden gizlice harekete geçen kalabalık bir çete, sinsi sinsi yaklaşıp Erzurum"un meşhur Aziziye Tabyas?"na girmeyi ba?arm??tı. Tabyayı savunan bir avuç Türk askeri derin uykuda idi. Yataklarında bastılıkdılar ve uykuda kılıçtan geçirildiler. Arkadan gelen Rus kuvvetleri de hiç bir direnme görmeksizin Aziziye Tabyas?"na yerleştiler.

Bu kahpe baskından yaralı olarak kurtulan bir asker koşa koşa Erzurum"a varıp kara haberi yetiştirdi. Minarelerden sabah ezanı yerine "Moskof Aziziye"ye girdi!" sesleri yükselmeye ba?ladı. Bir anda bütün Erzurum duymu?tu bu kara haberi. Ve bir anda bütün Erzurum ?ahlan?vermişti. Tüfe?i olan tüfe?ini kapt?, olmayan eline ne geçirdi ise tırpan, kazma, kürek, sopayı alıp sokaklara döküldü. Erkekli kadınlı bütün Erzurum halkı Aziziye"ye doğru ko?maya ba?ladı.

şehrin kenar bir mahallesindeki mütevazi bir evde oturan taze bir gelin vardı. Bir gün evvel ağabeyi Hasan cepheden ağır yaralı olarak eve getirilmi? ve bir kaç saat önce bu taze gelinin kolları arasında ruhunu teslim etmişti. Kocası cephede idi. Minarelerden yükselen "Moskof Aziziye"ye girdi" seslerine, seferber olup ko?anların u?ultuları kar???yordu. Taze gelin, bu kara haberi duymu? gibi hemen ağlamaya ba?layan üç aylık bebeğini emzirip uyuttu. Usulca onu be?i?ine bıraktı ve heyecan dolu bir sesle:
- Seni bana Allah verdi, ben de seni Allah"a emanet ediyorum yavrum, diye m?lıkdandı.
Sonra şehit kardeşinin dö?e?ine se?irtti. Ölüyü alnından öptü:
- Seni öldüreni öldürece?im ben de, dedi, kin dolu bir sesle.
Ve masanın üzerinden satırı kapmasıyla kap?dan dışarı fırlaması bir oldu. O da çılgınca Aziziye"ye doğru ko?makta olan kadınlı erkekli, ta?lı sopalı kalabalı?ın arasına karıştı.

Bütün Erzurum, o dada?lar diyarı ?ahlanm?tı. Erzurum halkı bir sel gibi akıyordu canından aziz saydı?? Aziziye Tabyas?"na doğru.
Aziziye"ye yerleşmiş olan Moskof, tabyaya yaklaşmakta olanlara karşı yaylım ate?ine geçince bir hayli Erzurumlu kılıkdı. Onların kılık???nı görmek, ayakta kalabileni büsbütün ?ahlandırm?? ve tabyanın demir kapılarına gülle gibi yüklenen kalabalık bir anda içeri doluvermişti. Demir kapılar bile dayanamam??tı bu ola?anüstü iman karşısında.

Aziziye"de boğaz boğaza kanlı bir dövü? ba?ladı. Balta, tırpan, kazma ve sopası olmayan pençeleriyle Moskofun gırtla??na yap???yordu. O toplu tüfekli ordu, tam bir bozguna u?ram??tı bu ?ahlan?? karşısında. Türk demeye dili dönmeyen Moskof askerleri Osmanlı"yı da kısaltıp sadece "Osman"a çevirmi?lerdi. Ba?? dara gelen "Osman teslim" deyip canını kurtarmaya bakıyordu.
Başka bir zaman olsaydı Türkün merhameti galebe çalardı, belki. Fakat bu zaman diğer zamanlardan çok farklıydı. Aziziye"nin dışında ve içinde kadınlı, ihtiyarlı çocuklu yüzlerce Erzurumlu kanlar içinde yatıyordu. Onlara ateş açanlar acım??lar mıydı? Ne "Osman" dinleyen oldu, ne de "Teslim"e kulak asan... Taze gelin de elinde satır?, karşısına çıkan Moskof"un kafasına, suratına indiriyordu. şehit dü?en ağabeyisinin acısın?, bin Moskof"u öldürse içine atamazdı...

2.000"e yakın Moskof askeri öldürülmü? ve Aziziye kurtalıkm??tı. Düşmanın geri kalan kısmı selameti atlarına atlayıp kaçmakta bulmu?tu. Onları takip etmek için Erzurumlu"nun atı yoktu. Fakat kaçan atlıyı kovalayan yayalar yine de onu yakalayıp haklamayı biliyordu.

Yaralılar arasında taze gelin de vardı. Elinde satırı ile dö?ü?ürken aldığı bir yaranın etkisiyle o da kanlar içinde yere yıkılm??tı. Fakat yaralı olarak baygın bulunduğu zaman dahi elindeki kanlı satırını sıkı sıkıya kavram?? bırakmıyordu hırs dolu pençelerinin arasından...
Adı Nene idi taze gelinin. O günden sonra o da bütün Erzurum"un tanıyıp saydı?? kişiler arasına katıldı. Doksan sekiz yıllık ömrü boyunca bütün Erzurumlulara Moskof"un Aziziye"de nasıl tepeleni?ini anlattı. Fakat kendinden bir kaç kelime ile bahsetti.
Ölümünden bir yıl önce kendisini ziyaret eden NATO Ba?komutanına "Ben o zaman gereken ?eyi yapmıştım. Bugün de gerekirse aynı ?eyi yaparım" demiş ve Amerikalı generali kendine hayran bırakm??tı...

Nene Hatun biyografisi sizden önce 1452 defa okunmuştur.

Diğer ünlü kadınlar biyografileri


 • hazal kaya
 • Zuhal Olcay
 • Zerrin Özer
 • Zerrin Arbaş
 • Zeliha Berksoy
 • Zara
 • Yasemin Kumral
 • Yasemin Dalkılıç
 • Vedia Nesin
 • Vecihe Daryal
 • Türkan Şoray
 • Tülay German
 • Toto Karaca
 • Tomris Özden
 • Terken Hatun
 • Şükriye Tutkun
 • Şerif Sezer
 • Şehnaz Dilan
 • Şebnem Ferah
 • Süyün Bike
 • Sumru Yavrucuk
 • Sezer Sezin
 • Sezen Aksu
 • Seyidet Nefise
 • Sevtap Parman
 • Sevim Belli
 • Sertap Erener
 • Serpil Örümcer
 • Serap Aksoy
 • Semra Özal
 • Semiramis Pekkan
 • Semiha Berksoy
 • Selda Alkor
 • Seçil Erus
 • Sanem Çelik
 • Safiye Ayla
 • Sabiha Tekand
 • Reşide Cecilla Cannoly
 • Reşide Bayar
 • Rahşan Ecevit
 • Radife Erten
 • Pınar Selek
 • Pınar Kılıç
 • Perihan Savaş
 • Özlem Tekin
 • Özgü Namal
 • Nurcan Taylan
 • Nur Sürer
 • Nimet Ekrekli
 • Nilüfer Hatun
 • Nilüfer Aydan
 • Nilüfer
 • Nilgün Çolak
 • Neveser Kökdeş
 • Nev
 • Nesteren Davutoğlu
 • Nermin Menemencioğlu
 • Nermin Erbakan
 • Neriman Köksal
 • Yeni Diziler

   
  Populer sayfalar:
  En çok okunan biyografiler:
  En çok okunan haberler: