magazin
29.07.2014

Hazır Mesajlar

Desteklediklerimiz
Harbiden.gen.tr alanında geniş bilgiye sahip diş doktoru sitesi ve günümüz şartlarına göre uyarlanmış olan rüya tabirleri sitesini desteklemektedir.

Nihat Gökyiğit

TEMA Vakfı"nın kurucu üyelerinden ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Gökyiğit, yıllardır gelecek ku?akların örnek almaları gereken bir vatanseverlik örne?i sergiliyor. Nihat Gökyiğit, Tekfen Holding"in kurucusu ve üç büyük hissedarından biridir. Gökyiğit, çevre korunması ve dı? ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için gece-gündüz çalışıyor, her yıl yurt içinde ve dışında binlerce kilometre yol katediyor. Gökyiğit"i diğer hayırserver zenginlerimizden ayıran çok önemli bir özellik var. O, savundu?u davalara sadece maddi katkıda bulunmuyor, tüm zamanın?, enerjisini ve bilgi birikimini bu uğurda kullanıyor.

Onun çalışmalarını yakından izleyenler, yıllardır ülkemiz için hayati konularda gönüllü elçilik yaptığını , birçok kurulu? ve ülke yararına mücadelenin arkasındaki itici güç olduğunu bilirler. Yakın arkadaş? ve TEMA Başkanı Hayrettin Karaca onun için "Zamanımızın bir evliyası," diyor. Bütün bunlara rağmen, kişiliği ve davranışları ile aşırı derecede alçak gönüllü bir insan olan Gökyiğit, birçok değerli hizmetini kamuoyundan saklamayı başarıyor. Gökyiğit"in çevre konusunda ilkokullarda konferanslar verdiğini, ülkeyi köy köy gezdi?ini, Artvin da? köylülerine k??ın hastalarını sağlık birimlerine ula?tırmaları için en son marka bir motorlu kızak hediye etti?ini kaç kişi biliyorı

1925 yılında Artvin"de doğan Nihat Gökyiğit, Robert Kolej"den mezun olduktan sonra mühendislik eğitimini ABD"nin en ünlü üniversitelerinden olan Michigan University"de yapmıştır. Türkiye"ye döndükten sonra çeşitli işlerde çalı??p, 1956 yılında iki okul arkadaş? ile - Feyyaz Berker ve Necati Akça?lılar - sonradan büyük bir holdinge dönü?ecek olan Tekfen ?n?aat şirketini kurmu?tur.

Genç ku?akların eğitimine büyük önem veren Gökyiğit, 1954 yılında önce AIESEC"ın Türkiye"de kurulmasına ön ayak olmuştur ve halen kurulu?un Türkiye yönetiminin danışma kurulu ba?kanıdır. 87 ülkede faaliyet gösteren AIESEC, dünyanın en büyük uluslararası öğrenci kurulu?udur. Amacı gerçek i? yaşamı ile ekonomi eğitimi arasında bir köprü kurmaktır. Bu kapsamda binlerce öğrenci yabancı ülkelere giderek eğitim görüp staj yapabilmektedir. Türkiye, kurulu?un en aktif ikinci ülkesidir.

Gökyiğit 1987 yılında Türk-Sovyet ?? Konseyi"nin kurulu?unda öncülük etmiştir. Sovyetler Birliği"nin parçalanmasından sonra Türkiye - Ba??msız Devletler Toplulu?u ?? Konseyleri"ne dönü?en kurulu?un başlangıcından beri başkanlığını yürütmektedir. Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacyla, Gökyiğit yılda sekiz-on kez bu ülkelere gitmektedir. Bu ülkelerin yöneticilerinin çoğu yakın dostlarıdır. Türk Cumhuriyetler"inde ona, "bilge adam" anlamına gelen "ak sakal" ünvanı ile hitap etmektedirler. şu anda Gürcistan ve Kırg?zistan"ın İstanbul fahri ba?konsolosudur.

Hazar bölgesi ve BDT"nin diğer yörelerindeki petrolün Karadeniz ve Boğazlar yerine, Türkiye"nin Akdeniz terminallerine ula?acak boru hatlarıyla ta??nması mücadelesinde de Nihat Gökyiğit öncülük etmekte, projeler geliştirmekte, yurtdışı toplantılarda konuşmalar yapmaktadır. İstanbul Boğaz?"nda tanker trafi?inin artmasının zararlarını dünya kamuoyuna açıklamak üzere hazırlanm?? bir çalışması da vardır. Bu çalışma birçok devlet kurulu?u tarafından kaynak olarak değerlendiriliyor.

Gökyiğit, Karadeniz Ekonomik ??birli?i Konseyinin de kurucusu ve ilk ba?kanıdır. şu anda bu kurulu?un yönetim Kurulu üyesi ve bölgenin kalkınması için oluşturulacak projelerde görev almaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde bir de Karadeniz Oda Orkestras?"nın kuruculu?unu yapmıştır. 1992"de kurulan orkestranın üyeleri Ermenistan, Azerbeycan, Gürcistan, Romanya, Türkiye, Moldova, Rusya ve Yunanistan"dan seçilmi?tir. 1993"de İstanbul Festivaline katılan orkestra, birçok ülkede konserler vermektedir.

Gökyiğit Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi"nin ve TÜS?AD"ın da üyesidir.
TEMA Vakfı"nın kurulu?u için girişimler Gökyiğit ve Hayrettin Karaca tarafından ba?latıldı. Kap? kap? gezerek destek aradılar ve Kasım 1992"de 4 milyar TL"lık bir mal varlığı ile vakf? kurdular. Bu miktarın 1/8"ni Gökyiğit bizzat verdi. Vakfın hızla büyüyerek bugünkü yapısına - 62.000"ni aşkın üyeye ve 400"ü aşkın gönüllü temsilciye - ula?masının ardında Gökyiğit ve Karaca"nın yoğun çaba ve emekleri yatmaktadır. Gökyiğit, aynı zamanda, TEMA"nın birçok önemli projesinin mali destekçisidir. Nihat Gökyiğit, 2 çocuk ve 2 torun sahibidir.

Aldı?? ödül ve payelerin bazıları da şöyle :
· 1997 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen "Devlet Üstün Hizmet Şeref Madalyas?"
· 1997 yılında "ÇEVRETED 97 Onur Ödülü"
· 1998 yılı Akdeniz Üniversitesi "Çevre Hizmet Ödülü"
· 1998 yılı Çukurova Üniversitesi "Fahri Doktora" Ödülü
· TEMA Vakfı Mütevelliler Heyeti"nin 18 Mart 1997 tarihli kararı ile Kurucu Onur Başkanlığı

Nihat Gökyiğit biyografisi sizden önce 648 defa okunmuştur.

Diğer işadamı biyografileri


 • Zülfükar İzol
 • Zeynep Bodur Okyay
 • Zeynel Abidin Erdem
 • Zafer Çağlayan
 • Yücel Eğecioğlu
 • Yusuf Algazi
 • Yonca Evcimik
 • Yılmaz Ulusoy
 • Yılma Durak
 • Yavuz Hekim
 • Yavuz Çizmeci
 • Yaşar Öz
 • Yaşar Büyükanıt
 • Yasemin Pirinçcioğlu
 • Yaman Törüner
 • Yalım Erez
 • Yahya Murat Demirel
 • Vitali Hakko
 • Vehbi Koç
 • Vahit Kiler
 • Üzeyir Garih
 • Üstün Akmen
 • Ümit Utku
 • Umut Yaşar Kıyıkcı
 • Uğur Ekşioğlu
 • Türker İnanoğlu
 • Turhan Kirankaya
 • Tuncay Özilhan
 • Tuna Bekleviç
 • Tuğrul Türkeş
 • Tuğrul Kutadgubilik
 • Timothy McMahon
 • Thierry Walrafen
 • Tezcan Yaramancı
 • Tevfik Arutay
 • Temel Atay
 • Şefkat Çetin
 • şakir Zümre
 • şakir Seden
 • Şahin Tulga
 • Şaban Gülbahar
 • Süreyya Serdengeçti
 • Süreyya Duru
 • Süreyya Ciliv
 • Süleyman Servet Sazak
 • Süleyman Şensoy
 • Süleyman Kuku
 • Süleyman Karagülle
 • Süleyman Horasan
 • Süha Tanık
 • Suzan Sabancı Dinçer
 • Suna Kıraç
 • Suat Ekinci
 • Steve Ballmer
 • Sinan Aygün
 • Sevgi Gönül
 • Sevan Nişanyan
 • Semahat Arsel
 • Selim Edes
 • Selçuk Demiralp
 • Yeni Diziler

   
  Populer sayfalar:
  En çok okunan biyografiler:
  En çok okunan haberler: