magazin
24.07.2014

Hazır Mesajlar

Desteklediklerimiz
Harbiden.gen.tr alanında geniş bilgiye sahip diş doktoru sitesi ve günümüz şartlarına göre uyarlanmış olan rüya tabirleri sitesini desteklemektedir.

Reşat Kaynarişte son ordinaryüs
Süheyla GÖZDEREL?LER
Hürriyet 06.08.2004

Hocaların hocası unvanına sahip Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer?in vefat?, başta Hürriyet olmak üzere bazı gazetelerde ?Son ordinaryüs öldü? şeklinde yansıtıldı.
Oysa bu doğru değildi. Çünkü halen yaşayan ve ders vermeyi bile sürdüren bir ordinaryüs daha vardı. Dönmezer?in ölümüyle Son ordinaryüs unvanını kazanan bu bilim adam?, Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynarıdı. Kaynar, meslekta?? Dönmezer?in yasını tutuyor

ORD. Prof. Dr. Reşat Kaynar, arkadaş? ve aynı zamanda hukukçu olan eşi Yıldız Hanım?ın hocası Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer?in vefatını Çınarcık?taki yazlı??nda öğrendi. 94 yaşındaki son Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, ?Memleket çok büyük bir kıymeti kaybetti. Öyle bir hoca ki, talebesi her anından faydalanırdı. Her dersinde mutlaka bir şeyler ö?reten bir hocaydı ve milliyetçiydi. Ama bu ne bir ?rka, ne bir dine dayanan bir milliyetçilikti. Atatürk milliyetçili?i değerlerine sahipti? dedi.

1910 yılında Üsküdarıda doğan Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, 1932?de Ankara?da yapılan ilk Dil Tarih Kongresi?ne Haydarpaşa Lisesi?nde tarih öğretmenliği yaparken Atatürk tarafından ça?lıkdı??nı belirterek şunları anlattı:

ATATÜRK?E SORU SORMAK

?Bu kongre, 6 gün sürdü. Kongre sonunda Atatürk bizimle çaylı bir toplantı yaptı. Atatürk bize ?Muhterem hocalar istediğiniz konuda istediğiniz soruyu sorabilirsinizı dedi. Evvala derin bir sükunet vardı. Fakat Atatürk, ?Muallim arkadaşlar çekinmeye gerek yok. Herkes istediği soruyu sorabilirı dedi. Bunun üzerine birkaç soru soruldu. Birincisi ?Devletlerin dine ihtiyacı var m??? sorusuydu. Biz böyle bir soru sorulmasını istemiyorduk. Çünkü Atatürk bu konudaki görüşlerini söylemi?, ?Türkiye Cumhuriyeti laik bir Cumhuriyettirı demişti. Atatatürk büyük bir sükunetle ?Muhterem hocam? diyerek söze ba?ladı. Aradan 72 yıl geçmesine rağmen sesini duyar gibiyim... Çünkü onda bir belágat vardı. Konuştu?u zaman insanı etkileyen bir ses tonu sabrında bir çekicili?i vardı. Bize, ?Muhterem hocam, dinsiz devlet olmaz ve dinsiz devlet devam etmez diyorlar. Fakat din Allah ile kul arasındadır. Hiçbir zaman araya başkası giremez. Ama Allah ile kul arasına din simsarı denen hacılar hocalar giriyor ve dini zedeliyorlar. Biz Müslümanlıkta dinin menfaat, siyaset ve ticaret yolunda alet edilmesini istemiyoruz. ?stiyoruz ki din, Müslümanların safiyeti gibi iman edenlere intikal etsin. işte bunun için mücadele ediyoruz. Dini maddi menfaatleri üzerinde kullanmak isteyenlere karşı mücadele edemiyoruz. Aynı zamanda düşünüyoruz ki en nefret edilecek insanlar bunlardırı dedi.?

Ya?ayan son ?ordünaryüsı Prof. Dr. Reşat Kaynar, ?Türkiye milliyetçi, ?rkç? ve dinci bir hareket karşısında müdafa edilmez ve laiklik korunmazsa çok üzülüp kılıkır, kılıkmanın ötesinde savunmaya geçerim? diye konuştu.

Profesörler kurulu ordinaryüs yaptı

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, ilkokulu Üsküdar Ayaza?a?da, lise eğitimini Darülmuallimıde bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi?ni 3 yıl okuyup bitirdikten sonra ?Ü Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü?ne girdi. Daha sonra da Haydarpaşa Lisesi?ne tarih öğretmeni olarak atandı. Ayrıca ?ktisadi ve Ticari ?limler Akademisi?nde hukuk ve siyaset dersleri verdi. 65 yıllık öğretmenlik hayatından sonra emekliye aylıkan Prof. Kaynar, şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi?nde Atatürkçülük ve ?nkilapçılık dersleri veriyor. ?ktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, akademi haline geldikten sonra profosörlük ve ordünaryüs profesörlük kadroları açılan okula Profesörler Kurulu doğrudan seçim yaparak ?Mustafa Re?it Paşa ve Tanzimatı adlı eseri ile Kaynar?? ordinaryüs profesörlü?e getirdi. Ordünaryüs Profesörlü?ün kaldılıkmasına rağmen Reşat Hoca bu unvanı taşıyor.

Reşat Kaynar biyografisi sizden önce 632 defa okunmuştur.

Diğer akademisyen biyografileri


 • stephen hawking
 • mehmet haberal
 • Züfer
 • Ziyaüddin-i Serdar
 • Ziyaeddin Fahri F?ndıkoğlu
 • Ziya Somar
 • Ziya Özel
 • Ziya Kazıc?
 • Zeynep Korkmaz
 • Zembilli Ali Efendi
 • Zeki Velidi Togan
 • Zeki Gürel
 • Zeki Ertugay
 • Zeki Arslantürk
 • Zekeriya Kitapç?
 • Zarifa Hanmehmet
 • Zafer Toprak
 • Zafer Ba?ak
 • Yücel Sayman
 • Yücel Aşkın
 • Yusuf Ziya Yörükan
 • Yusuf Ziya Özcan
 • Yusuf Kemal Tengir?ek
 • Yusuf Kaplan
 • Yusuf Halaçoğlu
 • Yusuf Akçura
 • Yılmaz Özakpınar
 • Yıldız Sertel
 • Yıldız Bayazitoğlu
 • Yavuz Akpınar
 • Yavuz Abadan
 • Yaşar Nuri Öztürk
 • Yaşar Karayalçın
 • Yaşar Kalafat
 • Yankı Yazgan
 • Yalçın Küçük
 • Yakup Çiçek
 • Yahya Deryal
 • Vieslaw Zaremba
 • Veysel Eroğlu
 • Veli Sevin
 • Veli Ertan
 • Vamık Volkan
 • Vahid Çabuk
 • Vagif Sultanlı
 • Ünsal Oskay
 • Ümit Meriç Yazan
 • Ümit Özda?
 • Ural Akbulut
 • Umberto Eco
 • Ulu? Bey
 • Uğur Derman
 • Uğur Alacakaptan
 • Ufuk Uras
 • Ufuk Tavkul
 • Türkan Saylan
 • Türkan Rado
 • Turhan Feyzioğlu
 • Turhan Esener
 • Turgut Tarhanlı
 • Yeni Diziler

   
  Populer sayfalar:
  En çok okunan biyografiler:
  En çok okunan haberler: