magazin
01.08.2014

Hazır Mesajlar

Desteklediklerimiz
Harbiden.gen.tr alanında geniş bilgiye sahip diş doktoru sitesi ve günümüz şartlarına göre uyarlanmış olan rüya tabirleri sitesini desteklemektedir.

İhsan Fazlıoğlu

1966 yılında Ankara"da doğdu. Kadıköy ?mam Hatip Lisesi"ni (1985), İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü"nü (1989) bitirdi. Ürdün Üniversitesi"nde (Amman) ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü"nde (Halep), bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yaptı (1990-1992). Yüksek lisans çalışmasını ?.Ü. Bilim Tarihi Bölümü"nde tamamladı (1993); aynı bölümde bir süre araştırma görevliliğinde bulundu. IRCICA yazmalar bölümünde araştırmacı olarak çalıştı (1987-1990, 1992-1996). Kısa bir müddet Kahire"de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulundu (1994). ?.Ü. Felsefe Bölümü"ne geçti (1996) ve aynı bölümde doktorasını tamamladı (1988). Oklahoma Üniversitesi"nde (ABD) sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı (2001-2002). Üniversitelerarası Kurulu"ndan doçentlik ünvanını aldı (2005).

"Felsefe-Bilim" tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yo?unla?an İhsan Fazlıoğlu, özellikle bu yapıların İslam ve Türk Medeniyet Tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. Fazlıoğlu halen ?.Ü. Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilimdalında ö?retim görevlisidir.

Kitapları
- Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, "Türk Bilim Tarihi", c. II, S. 2, İstanbul 2004, 757s. [Sayı Editörü].

- Uygulamalı Geometri"nin Tarihine Giri?: el-?kna fi ilmi"l-misaha, Dergah Yayınları, İstanbul 2004, 168s.

- Ya?amları ve Yap?tlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yayın Kurulu Üyesi, c. I-II, Yap? Kredi Yayınları, İstanbul 1999.

- Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Hazırlayanlar: Ramazan ?e?en - Cevat ?zgi - Cemil Akpınar - İhsan Fazlıoğlu (Editör: Ekmeleddin ?hsanoğlu), c. I-II, İstanbul 1997.

Bazı Makaleleri
- "Aristoteles"in Sayı Tanım?, Dîvân ?lmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2004/1, S. 15, s. 127-138.

- "Euclides Geometrisi "Süreklilik Aksiyomu" Açısından Ele?tirilebilir mi?", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 2002, s. 215-228.

- "Osmanlı Co?rafyasında ?lmî Hayatın Te?ekkülü ve Dâvûd el-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)", Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebli?leri, Kayseri 1998, s.25-42.

- "?bn el-Havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fî el-Kavâid el-Hisâbiyye"deki Çözümsüz Problemler Bahsi", Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1995, s. 69-128, s. 364-367 (İngilizce özet).

- "Ali Ku?çu"nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa"ya Nisbet Edilen Cevab?", Dîvân ?lmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s. 85-105.

- "?slâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okumas?: ?lmu"d-dunya ve ?lmu"d-dîn", Dîvân ?lmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s. 217-224.

- "Selçuklu Döneminde Anadolu"da Felsefe ve Bilim- Bir Giri?-, Cogito, İstanbul 2001, Sayı 29, s. 152-168.

- "Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Say?: 1, Cilt: 1, İstanbul 2003, s. 345-367.

- "Osmanlı felsefe-biliminin arkaplan?: Semerkand matematik-astronomi okulu", Dîvân ?lmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/1, S. 14, s. 1-66.

- ?ki Ucu Müphem Bir Köprü: "Bilim" ile "Tarih" ya da "Bilim Tarihi", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, s. 9-27.


İhsan Fazlıoğlu biyografisi sizden önce 656 defa okunmuştur.

Diğer akademisyen biyografileri


 • stephen hawking
 • mehmet haberal
 • Züfer
 • Ziyaüddin-i Serdar
 • Ziyaeddin Fahri F?ndıkoğlu
 • Ziya Somar
 • Ziya Özel
 • Ziya Kazıc?
 • Zeynep Korkmaz
 • Zembilli Ali Efendi
 • Zeki Velidi Togan
 • Zeki Gürel
 • Zeki Ertugay
 • Zeki Arslantürk
 • Zekeriya Kitapç?
 • Zarifa Hanmehmet
 • Zafer Toprak
 • Zafer Ba?ak
 • Yücel Sayman
 • Yücel Aşkın
 • Yusuf Ziya Yörükan
 • Yusuf Ziya Özcan
 • Yusuf Kemal Tengir?ek
 • Yusuf Kaplan
 • Yusuf Halaçoğlu
 • Yusuf Akçura
 • Yılmaz Özakpınar
 • Yıldız Sertel
 • Yıldız Bayazitoğlu
 • Yavuz Akpınar
 • Yavuz Abadan
 • Yaşar Nuri Öztürk
 • Yaşar Karayalçın
 • Yaşar Kalafat
 • Yankı Yazgan
 • Yalçın Küçük
 • Yakup Çiçek
 • Yahya Deryal
 • Vieslaw Zaremba
 • Veysel Eroğlu
 • Veli Sevin
 • Veli Ertan
 • Vamık Volkan
 • Vahid Çabuk
 • Vagif Sultanlı
 • Ünsal Oskay
 • Ümit Meriç Yazan
 • Ümit Özda?
 • Ural Akbulut
 • Umberto Eco
 • Ulu? Bey
 • Uğur Derman
 • Uğur Alacakaptan
 • Ufuk Uras
 • Ufuk Tavkul
 • Türkan Saylan
 • Türkan Rado
 • Turhan Feyzioğlu
 • Turhan Esener
 • Turgut Tarhanlı
 • Yeni Diziler

   
  Populer sayfalar:
  En çok okunan biyografiler:
  En çok okunan haberler: